Wat kost kinderopvang?

Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvang ik?

Bruto prijs - kinderopvangtoeslag = wat u netto betaalt voor kinderopvang.

Onze tarieven zijn bruto prijzen. De kinderopvangtoeslag (kot) die elke ouder ontvangt, wordt buiten beschouwing gelaten.
Wat betekenen de tarieven voor u persoonlijk?
Dat hangt af van uw situatie. Anders gezegd, wat u netto voor de opvang van uw kind betaalt, is afhankelijk van de vraag hoeveel kinderopvangtoeslag u van de overheid ontvangt.

Met onze rekentool maakt u eenvoudig zo'n bruto-nettoberekening. Zo weet u precies wat de opvang van uw kind gaat kosten.

Als u enkele gegevens invult dan krijgt u meteen de nettoprijs te zien. De nettoprijs is de prijs die u daadwerkelijk maandelijks voor dagopvang of bso gaat betalen. Probeer het direct uit. Bekijk hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt en hoe weinig u verhoudingsgewijs zelf hoeft te betalen.

Wat de tarieven 2021 voor u persoonlijk betekenen, proberen wij inzichtelijk te maken door middel van rekenvoorbeelden. U treft de rekenvoorbeelden onderstaand aan. Ook kunt u een bruto-netto berekening maken met onze Rekentool.

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


Overzicht tarieven

bekijk ook de rekenvoorbeelden

Klik op de link om de rekenvoorbeelden en de tarieven te bekijken.

Image

Investeren in kwaliteit

Het beste voor je kind

Onze prijs is gebaseerd op het idee dat wij over een lange periode (van jaren) kinderopvang van hoge kwaliteit willen aanbieden. Wij investeren ook in de komende jaren fors in de verbetering van ons product en onze services. Ook maken wij dit jaar weer geld vrij voor (aanvullende) opleidingen van onze medewerkers.
Wij implementeren alle maatregelen uit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, maar wij doen dat op een zodanige wijze dat deze maatregelen onze voorgenomen investeringen niet 'opeten'. Ook in 2021 bieden wij continuïteit en kwaliteit zoals u die van ons gewend bent.

Prijsverhoging 2021

méér kinderopvangtoeslag

De bruto prijzen voor kinderopvang zullen in 2021, met name als gevolg van de stijging van lonen, sociale lasten en pensioenpremies toenemen met 4,5%. De prijzen voor BSO zullen stijgen met 4%.

De kinderopvangtoeslag neemt met ingang van 1 januari 2021 toe met 3.5%.

Advies Oudercommissie

positief

De oudercommissie adviseert onder meer over over de prijzen voor kinderopvang. Onze oudercommissie heeft op 26 november 2020 positief over de tarieven 2021 geadviseerd. De leden van de Commissie geven aan dat zij de achterliggende redenen voor de prijsverhoging kunnen plaatsen.

De oudercommissie heeft ook kennis genomen van de rekenvoorbeelden (voor dagopvang en BSO). Uit de rekenvoorbeelden blijkt dat de stijging van de bruto prijs dit jaar in bijna alle gevallen voor ouders leidt tot een geringe stijging van de netto bijdrage.
De reden daarvoor is dat de kinderopvangtoeslag met ingang van 1 januari 2021 met 3,5% wordt verhoogd.

Algemene Voorwaarden

geen wijzigingen ten opzichte van 2020

Onderstaand treft u de Algemene Voorwaarden – Deel II ('Huisregels') aan zoals deze thans van toepassing zijn. Met ingang van 1 januari 2021 wijzigen onze huisregels (Algemene Voorwaarden – Deel II) niet.

Vanaf de invoering van de AVG staat ons privacybeleid in een apart document.Klik op onderstaande link om het in te zien.

Zoekt u een ander document? Kijk dan op deze pagina.