Veiligheid staat bij Best 4 Kids – De Hoeve zeer hoog in het vaandel. De overheid eist op het gebied van veiligheid veel van de sector, maar wij leggen de lat nog hoger omdat wij veiligheid van het allergrootste belang vinden.
Onze visie op kinderopvang is onder meer gebaseerd op het vertrouwen dat ouders in ons moeten kunnen stellen. Wij zijn de schatbewaarders. Daarnaar handelen wij. Uw kind is bij ons in veilige handen.

In elke groep bevindt zich een tweetal slaapkamers. Zowel via de ramen in de deuren van de slaapkamers als via een intercomsysteem houden de groepsleidsters contact met slapende kindjes.

De slaapkamertjes beschikken over een directe doormelding naar de brandweer. Ingeval van brand gaat het alarm niet alleen af in het kindercentrum, maar ook direct bij de brandweer.

"Wij staan 24 uur per dag in direct contact met de nooddiensten."directie Best 4 Kids - De Hoeve

Het vier-ogen-principe

Een veilige omgeving wordt niet alleen door voorzieningen maar ook door de mensen gecreëerd. Onze groepleidsters werken nooit alleen. Zij letten niet alleen op de kinderen maar ook op elkaar. Bij elke groep is het mogelijk om 'mee te kijken' zonder die groep daadwerkelijk te betreden. Als u bij ons komt kijken, dan zult u het dagverblijf als zeer ruimtelijk en open ervaren. Wij houden altijd zicht op de kinderen en op elkaar.

In de kinderopvang geldt het vier-ogen-principe. De regel houdt in dat een medewerker niet alleen mag zijn met de kinderen, met uitzondering van de uren aan de randen van de dag (direct na opening en voor sluiting). Bij kindercentrum De Hoeve werkt niemand alleen. Ook niet aan de randen van de dag.

Oefening baart .. veiligheid

Jaarlijks houden wij in samenspraak met de hulpdiensten een grote oefening. Daarbij wordt een calamiteit zo echt mogelijk nagebootst. Een oefening wordt niet bij de ouders of bij de medewerkers aangekondigd ..

Omdat wij al jaren met noodsituaties oefenen, weten wij dat de brandweer binnen 10 minuten ter plaatse én operationeel is. Ook weten wij dat de groepsleidsters ongeveer anderhalve minuut nodig hebben op alle kinderen op geordende wijze het pand te laten verlaten ingeval van een calamiteit. Deze tijd is geklokt tijdens een oefening met (onschadelijke) rook!

"Wij pasten het 4-ogen-principe al toe vóórdat het een norm werd .."directie Best 4 Kids - De Hoeve

De oefeningen wijzen uit dat onze medewerkers in staat is om op de juiste wijze te handelen in het geval zich een noodsituatie voordoet en de kinderen dienen te worden geëvacueerd. Dat geeft een veilig gevoel.

Zichtbare en onzichtbare veiligheidsvoorzieningen

Het kinderdagverblijf is voorzien van een inbraak- en brandalarm. De buitendeuren zijn beveiligd door middel van camera's zodat wij goed in de gaten kunnen houden wie er bij ons binnenkomt en wie het kinderdagverblijf verlaat. De deuren zijn gedurende de dag gesloten en worden door het personeel bediend op basis van een protocol.