Wat kost kinderopvang?

Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvang ik?

Bruto prijs - kinderopvangtoeslag = wat u netto betaalt voor kinderopvang.

Onze tarieven zijn bruto. De kinderopvangtoeslag (kot) die elke ouder ontvangt, wordt buiten beschouwing gelaten.
Wat betekenen de tarieven voor u persoonlijk?
Dat hangt af van uw situatie. Wat u netto voor de opvang van uw kind betaalt, is afhankelijk van de vraag hoeveel kinderopvangtoeslag u van de overheid ontvangt.

Met onze rekentool maakt u eenvoudig zo'n bruto-nettoberekening. Zo weet u precies wat de opvang van uw kind gaat kosten.

Als u enkele gegevens invult dan krijgt u meteen de nettoprijs te zien. De nettoprijs is de prijs die u daadwerkelijk maandelijks voor dagopvang of bso gaat betalen. Probeer het direct uit. Bekijk hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt en wat uw eigen bijdrage is.

Wat de tarieven 2024 voor u persoonlijk betekenen, proberen wij inzichtelijk te maken door middel van rekenvoorbeelden. U treft de rekenvoorbeelden onderstaand aan. Ook kunt u een bruto-netto berekening maken met onze Rekentool.

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


Overzicht tarieven

bekijk ook de rekenvoorbeelden

Klik op de link om de rekenvoorbeelden en de tarieven te bekijken.

Image

Investeren in kwaliteit

Het beste voor je kind

Onze prijs is gebaseerd op het idee dat wij over een lange periode kinderopvang van hoge kwaliteit willen aanbieden. In de afgelopen jaren hebben wij voortdurend geïnvesteerd in de verbetering van onze diensten en dat blijven we de komende jaren doen. Ook dit jaar maken wij weer geld vrij voor (aanvullende) opleidingen van onze medewerkers.
Ook in 2024 bieden wij continuïteit en kwaliteit zoals u die van ons gewend bent.

Tarieven 2024

kinderopvangtoeslag stijgt met 12,5%

De bruto prijzen voor kinderopvang en BSO zullen in 2024, als gevolg van de voorziene stijging van de CAO-lonen en de reeds gestegen prijzen voor energie en consumptiegoederen, stijgen met 8,5%.

De hogere kosten voor energie, voeding en schoonmaak worden slechts (zeer) beperkt in de prijzen verwerkt omdat wij kinderopvang zo betaalbaar mogelijk willen houden voor ouders.
De kinderopvangtoeslag (KOT) neemt met ingang van 1 januari 2024 toe met 12,5% voor dagopvang en met 16% voor buitenschoolse opvang. De maximale kinderopvangtoeslag bedraagt in 2024 € 10,25 per uur voor de dagopvang en € 9,12 per uur voor de bso (in 2023 was dat € 7,85).
De tabel toetsingsinkomens wordt geïndexeerd met 5,02%.

Advies Oudercommissie

positief

De oudercommissie adviseert onder meer over de prijzen voor kinderopvang. Onze oudercommissie heeft op 22 november 2023 positief over de tarieven 2024 geadviseerd. De leden van de Commissie geven aan dat zij de achterliggende redenen voor de nieuwe tarieven kunnen plaatsen.

De oudercommissie heeft ook kennis genomen van de rekenvoorbeelden voor dagopvang en BSO. Uit de rekenvoorbeelden blijkt dat de bruto prijs in 2024 weliswaar stijgt maar dat de netto kosten voor ouders dalen.

De opvang van uw kind bij B4K wordt in beginsel dus goedkoper dan in 2023!

Een uitzondering geldt voor ouders met een gezamenlijk toetsingsinkomen van meer dan honderdduizend euro. Voor deze ouders geldt dat de kinderopvang in 2024 niet goedkoper maar ook niet duurder wordt dan in 2023.