Openingstijden – wij zijn het gehele jaar open op doordeweekse dagen

Kindercentrum De Hoeve is op alle doordeweekse dagen van het jaar geopend met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen en enkele studiedagen die ruim van tevoren worden aangekondigd.

Een overzicht van de sluitingsdagen treft u hieronder aan (onder het kopje 'Sluitingsdagen'). Een zomersluiting hebben wij niet. Ook in de zomermaanden zijn wij op alle doordeweekse dagen geopend.

Openingstijden

Kindercentrum Best 4 Kids – De Hoeve is geopend van 07.30 tot 18.00 uur (basisopvang).

Ouders die gebruikmaken van verlengde opvang kunnen de kinderen een half uur eerder brengen en een half uur later ophalen, dus om 07.00 uur en om 18.30 uur.

Onze buitenschoolse opvang is geopend tot 18.30 uur.

U werkt in het ziekenhuis? U moet om 07.00 uur beginnen?

Wij hebben klanten die in de gezondheidszorg werken en zogeheten vroege diensten hebben. Aan ouders die vroeg moeten beginnen adviseren wij om eens een kijkje te nemen bij onze locatie op de Akerstraat: Best 4 Kids – Binnenstad . Kindercentrum Binnenstad opent de deuren om 07.00 uur en sluit ze om 18.30 uur.

Minimale afname: één vaste dag per week

De minimale afname van kinderopvang is één vaste dag per week. U kunt kiezen tussen hele of halve dagen kinderopvang. Eén dag bestaat uit twee dagdelen. Opvang gedurende één dagdeel houdt in opvang in de ochtend of in de middag.

De meeste ouders kiezen voor 2 of 3 dagen kinderopvang per week. Maar het is bijvoorbeeld ook denkbaar dat u één dag en één ochtend in de week kinderopvang afneemt (indien er in de betreffende groep voldoende plaats is). Zo kan worden gedacht aan opvang op de dinsdag, de donderdag en de woensdagochtend, bijvoorbeeld omdat u alle kinderen graag thuis heeft op de woensdagmiddag. U neemt dan 2,5 dagen kinderopvang af. Alle combinaties van dagen en dagdelen zijn in beginsel dus mogelijk met dien verstande dat er plaats moet zijn en de planning het moet toelaten.

Basisopvang – verlengde opvang

Eén dag basisopvang betekent 10,5 uur kinderopvang (van 7.30 tot 18.00 uur). De arbeidsmarkt vraagt van ouders flexibiliteit, ook wat betreft werktijden. Daarom bieden wij de mogelijkheid om te kiezen voor verlengde opvang op incidentele basis. Op aanvraag kunt u uw kind(eren) brengen vanaf 7.00 uur en halen tot 18.30 uur. Indien u uw kind structureel vroeger en/of later wilt brengen dan verwijzen wij u graag naar onze vestiging op de Akerstraat in Heerlen: Best 4 Kids - Binnenstad . De openingstijden bij Binnenstad zijn nóg ruimer dan bij vestiging De Hoeve.

Op doordeweekse dagen zijn wij geopend van 07.30 tot 18.00 uur Indien u incidenteel verlengde opvang afneemt, kunt u uw kind vanaf 07.00 uur brengen en ophalen tot 18.30 uur U zoekt nog ruimere openingstijden? Op onze locatie Binnenstad gaan de deuren om 07.00 uur open en we sluiten daar om 18.30 uur

Het brengen en ophalen van uw kind

Kinderen kunnen 's ochtends tussen 07.30 en 09.00 uur naar het kindercentrum worden gebracht. Tussen 12.30 en 13.00 uur gaan de kinderen die alleen 's ochtends naar het kindercentrum komen naar huis en worden de kinderen die alleen's middags komen gebracht. Tussen 16.30 en 18.00 uur worden de kinderen door hun ouders opgehaald.

Sluitingsdagen 2024

In 2024 zijn wij op alle doordeweekse dagen geopend met uitzondering van de navolgende (feest)dagen:
 • Nieuwjaarsdag (maandag 1 januari 2024)
 • Carnaval (maandag 12 februari 2024)
 • 2e Paasdag (maandag 1 april)
 • (Koningsdag (zaterdag 27 april 2024))
 • Hemelvaart (donderdag 9 mei 2024)
 • Vrijdag na Hemelvaart (vrijdag 10 mei 2024)
 • 2e Pinksterdag (maandag 20 mei 2024)
 • 1e kerstdag (woensdag 25 december 2024)
 • 2e kerstdag (donderdag 26 december 2024)
Wie structureel kinderopvang afneemt op maandag wordt in de gelegenheid gesteld om twee extra dagen te ruilen, ter compensatie van de vier feestdagen die op maandag vallen.

Wie structureel opvang afneemt op vrijdag wordt in de gelegenheid gesteld om één extra dag te ruilen, ter compensatie van de vrijdag na Hemelvaart. De overige hierboven genoemde sluitingsdagen kunnen niet worden geruild.

Het komt een enkele keer voor dat een opvangdag wordt verkort. Dat gebeurt bijvoorbeeld op kerstavond (24 december) en op oudjaarsdag (31 december) als die dagen op een doordeweekse dag vallen. De opvangdag duurt dan tot 16.00 uur. Verkorte opvangdagen zijn in de prijs verdisconteerd, er vindt geen restitutie plaats.

Let op: naast de hiervoor genoemde sluitingsdagen zal het kindercentrum nog twee dagen gesloten zijn ten behoeve van nascholing. De data zullen ruim van tevoren aan de ouders worden gedeeld. In afwijking van de hierboven genoemde regel kunnen nascholingsdagen (2) worden geruild via het ouderportaal.

Wij zijn het gehele jaar door open op doordeweekse dagen

Kindercentrum De Hoeve is op alle doordeweekse dagen van het jaar geopend met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen en enkele studiedagen die ruim van tevoren worden aangekondigd.

Een overzicht van de sluitingsdagen treft u hieronder aan (onder het kopje 'Sluitingsdagen'). Een zomersluiting hebben wij niet. Ook in de zomermaanden zijn wij op alle doordeweekse dagen geopend.

Onze openingstijden

Kindercentrum De Hoeve is geopend van 07.30 tot 18.00 uur (basisopvang). Ouders die gebruikmaken van verlengde opvang kunnen de kinderen een half uur eerder brengen en een half uur later ophalen, dus om 07.00 uur en om 18.30 uur.

U werkt in het ziekenhuis? U moet om 07.00 uur beginnen?

Wij hebben klanten die vroeg moeten beginnen, bijvoorbeeld omdat zij werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Deze ouders adviseren wij om eens een kijkje te nemen bij onze locatie in de binnenstad (Akerstraat 27, Best 4 Kids – Binnenstad). Op locatie Binnenstad worden de deuren om 06.30 uur geopend en om 18.30 uur gesloten. Ideaal voor diegenen die vroeg moeten beginnen!


Minimale afname: 1 dag

De minimale afname van kinderopvang is 1 dag per week. In aanvulling daarop kunt u kiezen voor hele of halve dagen kinderopvang.
Eén dag bestaat uit twee dagdelen. Opvang gedurende één dagdeel houdt in opvang in de ochtend of in de middag.

Het combineren van dagdelen

De meeste ouders kiezen voor 2 of 3 dagen kinderopvang per week. Maar het is bijvoorbeeld ook denkbaar dat u één dag en één ochtend in de week kinderopvang afneemt (indien en voor zover er plaats in de betreffende groep is). Zo kan worden gedacht aan opvang op de dinsdag, de donderdag en de woensdagochtend, bijvoorbeeld omdat u alle kinderen graag thuis heeft op de woensdagmiddag.

Basisopvang – verlengde opvang

Eén dag basisopvang betekent 10,5 uur kinderopvang (van 7.30 tot 18.00 uur). De arbeidsmarkt vraagt van ouders flexibiliteit, ook wat betreft werktijden. Daarom bieden wij de mogelijkheid om te kiezen voor verlengde opvang op incidentele basis. Op aanvraag kunt u uw kind(eren) brengen vanaf 7.00 uur en halen tot 18.30 uur. Indien u uw kind structureel vroeger en/of later wilt brengen dan verwijzen wij u graag naar onze vestiging op de Akerstraat in Heerlen: Best 4 Kids - Binnenstad . De openingstijden bij Binnenstad zijn nóg ruimer dan bij vestiging De Hoeve.

Het brengen en ophalen van uw kind

Kinderen kunnen 's ochtends tussen 07.30 en 09.00 uur naar het kindercentrum worden gebracht. Tussen 12.30 en 13.00 uur gaan de kinderen die alleen 's ochtends naar het kindercentrum komen naar huis en worden de kinderen die alleen's middags komen gebracht. Tussen 16.30 en 18.00 uur worden de kinderen door hun ouders opgehaald.

Sluitingsdagen 2022

In 2022 zijn wij op alle doordeweekse dagen geopend met uitzondering van de navolgende (feest)dagen:

 • (Nieuwjaarsdag (zondag 1 januari 2022))
 • Carnaval (maandag 28 februari)
 • 2e Paasdag (maandag 18 april)
 • Koningsdag (woensdag 27 april)
 • Hemelvaart (donderdag 26 mei)
 • de dag na Hemelvaart (vrijdag 27 mei)
 • 2e Pinksterdag (maandag 6 juni)
 • (kerstavond vanaf 16.00 uur (zaterdag 24 december))
 • (1e kerstdag (zondag 25 december))
 • 2e kerstdag (maandag 26 december)
 • (oudejaarsavond vanaf 16.00 uur (zaterdag 31 december))
Wie structureel kinderopvang afneemt op maandag wordt in de gelegenheid gesteld om 2 extra dagen te ruilen, ter compensatie van de 3 feestdagen die op maandag vallen.
Wie structureel opvang afneemt op vrijdag wordt in de gelegenheid gesteld om 1 extra dag te ruilen, ter compensatie van de vrijdag na Hemelvaart.

De overige sluitingsdagen kunnen niet worden geruild.
Verkorte opvangdagen tot 16.00 uur, bijvoorbeeld op 24 december en 31 december, zijn reeds in de prijs verdisconteerd.

Let op: naast de hiervoor genoemde sluitingsdagen zal het kindercentrum tevems gesloten zijn op twee nader te bepalen dagen in verband met nascholing van de medewerkers. De data zullen ruim van tevoren worden gecommuniceerd. De betreffende dagen kunnen worden geruild via het ouderportaal.