Wat kost kinderopvang?

Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvang ik?

Bruto prijs - kinderopvangtoeslag = wat u netto betaalt voor kinderopvang.

Onze tarieven zijn bruto. De kinderopvangtoeslag (kot) die elke ouder ontvangt, wordt buiten beschouwing gelaten.
Wat betekenen de tarieven voor u persoonlijk?
Dat hangt af van uw situatie. Wat u netto voor de opvang van uw kind betaalt, is afhankelijk van de vraag hoeveel kinderopvangtoeslag u van de overheid ontvangt.

Met onze rekentool maakt u eenvoudig zo'n bruto-nettoberekening. Zo weet u precies wat de opvang van uw kind gaat kosten.

Als u enkele gegevens invult dan krijgt u meteen de nettoprijs te zien. De nettoprijs is de prijs die u daadwerkelijk maandelijks voor dagopvang of bso gaat betalen. Probeer het direct uit. Bekijk hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt en wat uw eigen bijdrage is.

Wat de tarieven 2023 voor u persoonlijk betekenen, proberen wij inzichtelijk te maken door middel van rekenvoorbeelden. U treft de rekenvoorbeelden onderstaand aan. Ook kunt u een bruto-netto berekening maken met onze Rekentool.

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


Overzicht tarieven

bekijk ook de rekenvoorbeelden

Klik op de link om de rekenvoorbeelden en de tarieven te bekijken.

Image

Investeren in kwaliteit

Het beste voor je kind

Onze prijs is gebaseerd op het idee dat wij over een lange periode (van jaren) kinderopvang van hoge kwaliteit willen aanbieden. Wij investeren ook in de komende jaren fors in de verbetering van ons product en onze services. Ook maken wij dit jaar weer geld vrij voor (aanvullende) opleidingen van onze medewerkers.
Ook in 2023 bieden wij continuïteit en kwaliteit zoals u die van ons gewend bent.

Tarieven 2023

kinderopvangtoeslag stijgt met 6,54%

De bruto prijzen voor kinderopvang en BSO zullen in 2023, als gevolg van de voorziene stijging van de CAO-lonen en de reeds gestegen prijzen voor energie en consumptiegoederen, stijgen met 9,52%.

De huidige inflatie wordt slechts gedeeltelijk in de prijzen verwerkt omdat wij ervan uitgaan dat de hoge inflatie niet blijvend zal zijn, althans in 2023 enigszins zal afvlakken (tot ongeveer 5%).

De kinderopvangtoeslag (KOT) neemt met ingang van 1 januari 2023 toe met 6,54% zowel voor de dagopvang als voor de buitenschoolse opvang. De maximale kinderopvangtoeslag bedraagt in 2023 € 9,12 per uur voor de dagopvang en € 7,85 per uur voor de bso.
De tabel toetsingsinkomens wordt geïndexeerd met 3,37%. Ten slotte wordt de KGU (de koppeling gewerkte uren ) in 2023 losgelaten.

Advies Oudercommissie

positief

De oudercommissie adviseert onder meer over de prijzen voor kinderopvang. Onze oudercommissie heeft op 24 november 2022 positief over de tarieven 2023 geadviseerd. De leden van de Commissie geven aan dat zij de achterliggende redenen voor de nieuwe tarieven kunnen plaatsen.

De oudercommissie heeft ook kennis genomen van de rekenvoorbeelden (voor dagopvang en BSO). Uit de rekenvoorbeelden blijkt dat de stijging van de bruto prijs dit jaar in alle gevallen voor ouders leidt tot een stijging van de netto bijdrage.