Wat kost kinderopvang?

Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvang ik?

Bruto prijs - kinderopvangtoeslag = wat u netto betaalt voor kinderopvang.

Onze tarieven zijn bruto. De kinderopvangtoeslag (kot) die elke ouder ontvangt, wordt buiten beschouwing gelaten.
Wat betekenen de tarieven voor u persoonlijk?
Dat hangt af van uw situatie. Wat u netto voor de opvang van uw kind betaalt, is afhankelijk van de vraag hoeveel kinderopvangtoeslag u van de overheid ontvangt.

Met onze rekentool maakt u eenvoudig zo'n bruto-nettoberekening. Zo weet u precies wat de opvang van uw kind gaat kosten.

Als u enkele gegevens invult dan krijgt u meteen de nettoprijs te zien. De nettoprijs is de prijs die u daadwerkelijk maandelijks voor dagopvang of bso gaat betalen. Probeer het direct uit. Bekijk hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt en hoe weinig u verhoudingsgewijs zelf hoeft te betalen.

Wat de tarieven 2022 voor u persoonlijk betekenen, proberen wij inzichtelijk te maken door middel van rekenvoorbeelden. U treft de rekenvoorbeelden onderstaand aan. Ook kunt u een bruto-netto berekening maken met onze Rekentool.

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


Overzicht tarieven

bekijk ook de rekenvoorbeelden

Klik op de link om de rekenvoorbeelden en de tarieven te bekijken.

Image

Investeren in kwaliteit

Het beste voor je kind

Onze prijs is gebaseerd op het idee dat wij over een lange periode (van jaren) kinderopvang van hoge kwaliteit willen aanbieden. Wij investeren ook in de komende jaren fors in de verbetering van ons product en onze services. Ook maken wij dit jaar weer geld vrij voor (aanvullende) opleidingen van onze medewerkers.
Wij implementeren alle maatregelen uit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, maar wij doen dat op een zodanige wijze dat deze maatregelen onze voorgenomen investeringen niet 'opeten'. Ook in 2022 bieden wij continuïteit en kwaliteit zoals u die van ons gewend bent.

Tarieven 2022

méér kinderopvangtoeslag

De bruto prijzen voor kinderopvang stijgen in 2022, met name als gevolg van de stijging van lonen, sociale lasten en pensioenpremies met 3,5%. De tarieven voor BSO stijgen met 3%.

De kinderopvangtoeslag neemt met ingang van 1 januari 2022 toe met 0.5%.

Advies Oudercommissie

positief

De oudercommissie adviseert onder meer over over de prijzen voor kinderopvang. Onze oudercommissie heeft op 25 november 2021 positief over de tarieven 2022 geadviseerd. De leden van de Commissie geven aan dat zij de achterliggende redenen voor de nieuwe tarieven kunnen plaatsen.

De oudercommissie heeft ook kennis genomen van de rekenvoorbeelden (voor dagopvang en BSO). Uit de rekenvoorbeelden blijkt dat de stijging van de bruto prijs dit jaar in nagenoeg alle gevallen leidt tot een aanvaardbare stijging van de netto bijdrage.
De kinderopvangtoeslag wordt met ingang van 1 januari 2022 met 0,51% verhoogd.

Algemene Voorwaarden

2022

Onderstaand treft u de Algemene Voorwaarden – Deel II ('Huisregels') aan zoals deze thans van toepassing zijn. Met ingang van 1 januari 2022 wijzigen onze huisregels (Algemene Voorwaarden – Deel II).

Vanaf de invoering van de AVG staat ons privacybeleid in een apart document.Klik op onderstaande link om het in te zien.

Zoekt u een ander document? Kijk dan op deze pagina.