Wat kost kinderopvang?

Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvang ik?

Onze tarieven zijn bruto-prijzen. De kinderopvangtoeslag die elke ouder ontvangt, wordt dus buiten beschouwing gelaten. Wat betekenen onze tarieven voor u? Dat hangt af van u persoonlijke situatie. Wat u netto voor de opvang van uw kind betaalt, is afhankelijk van de vraag hoeveel kinderopvangtoeslag u van de overheid ontvangt.

Met onze rekentool maakt u eenvoudig een bruto-nettoberekening. Zo weet u precies wat de opvang van uw kind bij ons u gaat kosten.

Als u onderstaand uw gegevens invult dan krijgt u meteen de netto-prijs te zien. De netto-prijs is de prijs die u daadwerkelijk maandelijks gaat betalen.

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


Overzicht tarieven

bekijk ook de rekenvoorbeelden

Klik op de link om de rekenvoorbeelden en de tarieven te bekijken.

Image

Investeren in kwaliteit

Het beste voor je kind

Onze prijs is gebaseerd op het idee dat wij over een lange periode (van jaren) kinderopvang van hoge kwaliteit willen aanbieden. Wij investeren ook in de komende jaren fors in de verbetering van ons product en onze services. Ook maken wij dit jaar weer geld vrij voor (aanvullende) opleidingen van onze medewerkers.
Wij implementeren alle maatregelen uit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, maar wij doen dat op een zodanige wijze dat deze maatregelen onze voorgenomen investeringen niet ‘opeten’. Ook in 2019 bieden wij continuïteit en kwaliteit zoals u die van ons gewend bent.

Advies Oudercommissie

positief

De oudercommissie mag op grond van de Wet Kinderopvang adviseren over de prijs voor kinderopvang. Onze oudercommissie heeft op 22 november 2018 positief over de tarieven 2019 geadviseerd. De leden van de Commissie hebben aangegeven dat zij de achterliggende redenen voor de verhoging van de prijzen kunnen plaatsen.

De oudercommissie heeft ook kennis genomen van de rekenvoorbeelden (voor dagopvang en BSO). Uit de rekenvoorbeelden blijkt dat de netto eigen bijdrage bij een aantal toetsingsinkomens hoger uitvalt.in sommige gevallen gaat de ouder dus netto minder betalen dan in 2018 het geval was, ondanks de stijging van de bruto factuur.

Algemene Voorwaarden 2020

kleine wijzingen ten opzichte van 2019

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigen onze huisregels (Algemene Voorwaarden – Deel II). Onderstaand treft u de ‘Algemene Voorwaarden – Deel II (Huisregels’) aan zoals deze vanaf 1 januari zullen gaan gelden.

Vanaf de invoering van de AVG (mei 2018) staat ons privacybeleid in een apart document.Klik op onderstaande link om het in te zien.

Zoekt u een ander document? Kijk dan op deze pagina.