Image

Beste ouders,

In de media is er in de afgelopen maanden veelvuldig over bericht: de prijzen voor kinderopvang zullen in 2019 stijgen. De prijsstijging is het gevolg van de Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK). In deze wet worden aan kinderopvangorganisaties tal van maatregelen opgelegd die de kwaliteit van kinderopvang in Nederland beogen te verbeteren maar die ook kostenverhogend werken.

De meest in het oog springende maatregel is de regel dat in de babygroepen (kinderen tot 1 jaar) vanaf 1 januari 2019 méér pedagogische medewerkers moeten werken. Ten gevolge daarvan nemen de loonkosten van kinderopvangorganisaties fors toe.

De bruto prijzen voor kinderopvang zullen ten gevolge van de IKK-maatregelen verhoudingsgewijs harder stijgen dan in voorgaande jaren het geval is geweest. Daar staat tegenover dat ook de kinderopvangtoeslag méér toeneemt dan in andere jaren het geval is geweest (+ 7,7%).

Wat betekenen de nieuwe prijzen voor u?

Rekentool

Wat de tarieven van 2019 voor u persoonlijk betekenen, proberen wij inzichtelijk te maken door middel van rekenvoorbeelden. U treft de rekenvoorbeelden onderstaand aan.
Over enkele dagen kunt u ook een bruto-nettoberekening maken met onze Rekentool.
De Rekentool is een app die op deze website zal worden geplaatst. Met de app is het mogelijk om snel en eenvoudig een bruto-netto berekening van de kosten voor kinderopvang bij Best 4 Kids – De Hoeve te maken.

Tarieven en rekenvoorbeelden

toelichting

Klik op de link om de rekenvoorbeelden en de tarieven te bekijken.

Image

Rekentool

bereken eenvoudig de netto kosten
De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


Investeringen in kwaliteit

Het beste voor je kind

Wij hebben de afgelopen jaren een prijs gehanteerd die nodig is om kinderopvang van hoge kwaliteit te kunnen bieden. Omdat wij ook het komende jaren willen blijven investeren in ons bedrijf verhogen wij onze huidige prijs met een percentage dat precies voldoende is om de kostenstijging die de Wet IKK met zich meebrengt op te kunnen vangen. Zo kunnen wij voorkomen dat de maatregelen (uit de Wet IKK) onze voorgenomen investeringen als het ware ‘opeten’. Door de prijs te verhogen kunnen we continuïteit en kwaliteit blijven bieden zoals u die van ons gewend bent.

Advies Oudercommissie

positief

De oudercommissie is bevoegd te adviseren over de prijzen voor kinderopvang. Onze oudercommissie heeft op 22 november positief over de nieuwe tarieven geadviseerd. De leden van de Commissie geven aan dat zij de achterliggende redenen voor de prijsverhoging kunnen plaatsen.

De oudercommissie heeft ook kennis genomen van de rekenvoorbeelden (voor dagopvang en BSO). Uit de rekenvoorbeelden blijkt dat de netto eigen bijdrage bij een aantal toetsingsinkomens hoger uitvalt en dat men in sommige gevallen dus netto minder gaat betalen dan in 2018, ondanks de flinke stijging van de bruto factuur.

Algemene Voorwaarden 2019

kleine wijzingen ten opzichte van 2018 versie

Met ingang van 1 januari 2019 wijzigen onze huisregels (Algemene Voorwaarden – Deel II). Onderstaand treft u de ‘Algemene Voorwaarden – Deel II (Huisregels’) aan zoals deze vanaf 1 januari zullen gaan gelden.

Vanaf de invoering van de AVG (mei 2018) staat ons privacybeleid in een apart document.Klik op onderstaande link om het in te zien.

Zoekt u een ander document? Kijk dan op deze pagina.